Mondi Dekorasyon Köşe Takımları

Bir yanda mobilya ve dekorasyoncuların biçim ve veya söylem üretimiyle karakterize olan entelektüalize edilmiş mobilya ve dekorasyonculuğu, öte yanda da bu tür sorunları dert edinmeyen adeta spontane bir mekan üretim etkinliği vardır. Söz konusu ikili dekorasyon yapı içinde, mobilya ve dekorasyoncunun kendisine bu tanımlanandan daha geniş, toplumsal sorumluluk dozu daha yüksek ve iç mimar emeğini talep etmeyen kitleleri de hesaba katan bir rol bulup bulamayacağı hala yanıtlanabilmiş bir soru değil. Soruya, Birinci ile Üçüncü Dünya’nın araketisinde kalıp ikisine de ait olmayan Türkiye’de yanıt arayanlar, ağırlıklı olarak çözümü ikililiğin tasfiyesinde görmüşlerdir: Ülkenin tüm yapı üretim süreçleri onaylanmış.etkinlik bölgesi içine alınacak, yani Modernite toplumu kurulup her şeyiyle işler hale getirilecek ve dolayısıyla, sorun kökeninde çözülecektir. Ne var ki, Türkiye için hala ulaşılabilir gibi gözüken bu amaç, kimi Üçüncü Dünya ülkelerinde, en azından kısa vadede, düş gibidir. Böyle olunca, orlaarda mobilya ve dekorasyoncunun işlevi sorusuna yanıt arayanlar iki etkinlik bölgesini bütünleştirmeyi denerler zaman zaman.

Bu denemelerse, hemen daima mobilya ve dekorasyoncunun marjinal yapı üretim süreçleri içinde sorumlu konum edinme girişimleriyle sonuçlanır. Açıkçası, gecekondu dekorasyonsi var olmakta devam edecek, ancak mobilya ve dekorasyoncunun mesleki katkı ve önderliğiyle daha sağlıklı sonuçlar elde etme olanağı doğacaktır. Bu, hem bir uzlaşma zemini beklentisinin, hem de mobilya ve dekorasyoncunun kendisini “zenginin kölesi” gibi hissettiği ülkelerde onun ruhsal sağlık arayışının bir sonucudur, “incremental” (aşamalı), yani, standart ve dekorasyonşi bir nüveye kullanıcı eliyle zaman içinde eklemeler yaparak oluşturulmuş konut tipi ya da gecekondu mahallesi sağlıklı (aştırma girişimleri bu ikilemi gidermenin araçlarıdır. Pakistan’ın akademisyen, düşünür ve tasarımcı olarak önemli dekorasyoncularından biri olan Arif Hasarı, işte böyle bir ortamda çalışıyor. Yalnız Orangi gibi gecekondu alanlarının ıslahında etkin olmakla ve toplumsal amaçlı başka pilot projeleri yönlendirmekle kalmıyor; Karaçi’deki Davvood Colle ge’da mimarlık öğretim sisteminin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yönlendiril işinde beyin rolü de oynuyor.

Onun görüşleriyle uluslararası arenada da (tabii ki bir Üçüncü Dünyalı’nın olabileceği kadar) etkili olduğu söylenebilir. Kuşkusuz, mobilya ve dekorasyoncunun tanrısal bir biçim yaratıcı kimliği taşımasını bekleyenler onun mobilya ve dekorasyonculuğuyla heyecanlanmayacaklardır. Ama, mobilya ve dekorasyonculuğu “cıvık” medyatik orta sınıf formüllerinin ötesinde düşünenler için Arif Hasanfar “yıldızadır. “Yıldız” tanımlarımız değiştirmemiz, hatta bazı yer ve zamanlarda terk etmemiz gerektiğini bize anımsatmaları bile ne denli önemli olduklarını kanıtlamaya yeter.Şimdi biraz onun tarzı dizayn, dekorasyon ve mobilyalara göz atalım.

köşe takımları, mondi

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir