İÇ Mimaride Bir Dev

Erkut Şahinbaş

Erken Cumhuriyet yıllarından beri başkentin modernleşeme Batılılaşma girişimleriyle özdeş olan kimliğiydi. Türkiye’nin başka metropollerine oranla Ankara çağdaşlaşma bilinciyle çok daha güçlü biçimde “hemhal” olmuştu 1960 sonrasında ODTÜ’nün kuruluşu, söz konusu yönelime yeni ve okyanusötesinin entelektüel kaynaklarından da yararlanan yeni boyutlar kattı Şahinbaş; mimarlık yaşamının başlangıcından beri bu çevreyle (Ankara ve ODTU) sağlam, biçimde ilişkili bir mimar Onun avantajlarını da, dezavantajlarını da kimliğinde barındırıyor. Avantajlar; dünyaya açık; hatta özgür bir tutumda somutlaşıyor. Buna, Bilkent gibi dev bir üniversite kompleksi inşa etme olanağının ancak başkentte ele geçebildiği gerçeği de eklenmeli. AnkaralIlar kentlerinin kurumsal ve bürokratik mekanizmalarından doğal olarak başka kentlerdekilerden çok daha fazla yararlanıyorlar: Dezavantajlarsa, burada biçimsel ekstravaganzayı denetlemek için çok daha az olanak bulunmasından kaynaklanıyor. İstanbul’da, belki de kentin tarihsel kimliği nedeniyle, bazen güçlü itirazlarla karşılaşan kimi tutumlar Ankara’da “olağan laşıveriyor” Şahinbaş’ın sofis’tikasyon sınırlarını nadiren aşan biçim evreninin daha denetimli bir yönelime dönüşmeyişi bu kolay kabul görme olgusuyla bağlantılı, gibi. Ancak, bu onu hırpalamak için değil;‘.anlamak için bir gerekçe olmalıdır Açıkçası, onun mimarlığına ciddi bir ilgiyle yaklaşmak gerekiyor. Türkiye mimarlığı çok sık düşünmeyi yeğlediğimiz gibi, bir “tabula rasa” üzerinde gerçekleşmiyor. Yakın ve uzak çevremizin entelektüel ve maddi koşullarıyla biçimleniyor. Dolayısıyla, Şahinbaş’ı ve İstanbul’da üslenmemiş olan Türk mimarlarını anlamak, anlamlandırmak, için henüz özgül açıklama for matları geliştirmediğimizi fark etmemiz gerek.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir