Çocuk Odası Archive

Çocuk odası dekorasyonu örnekleri

Büyüyen çocuğun odasında “yeni” ve “eski” mobilyalar kullanılması Çocukların yatak odasında eskiden kalma birkaç eşya kullanma düşüncesi ilk bakışta yanlışmış gibi gelebilirse de, çocuk eski eşyalardan hoşlanıyorsa, değerli bir çözümdür. Önemli olan eski mobilyaların seçiminde ya da toplanmasında çılgınca davranıp konuyu abartmamaktır; sözgelimi küçük

Genç odası dekoru

Bu küçük sandıklar duvarın hemen önüne yerleştirilip, üstlerindeki duvara resimler, çeşitli posterler asılabilir. Resimlerin asıldığı duvarda bir “pano” düzeni kurulabilir; yani ikili ya da daha çok sayıda öbek halindeki resimlerin yan yana yer alması sağlanabilir. Duvarda hazırlanacak bu tür panolar benzer öğeler taşımalıdır; sözgelimi,

Erkek çocuk odası dekorasyonları

Küçük odanın döşenmesi bundart sonra, modern ya da çiçek motifli posterlerle, tığ işi yastık kılıflarıyla tamamlanır. Beyaz yastık kılıfları da, eski fotoğraflar ve resim çerçeveleri gibi, geçmişin ilgi çekici süsleme öğeleridirler. Çocuk odalarının döşenmesine uygun mobilyaları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Dövme demirden ya da bambudan

Genç Odası İçin Doğru Masa Seçimi

Bu özellikleriyle (her ne kadar çocukların bazı “kazıyarak yazma” çalışmaları sonucu delik deşik, hattâ çeşitli yapışkan ve boyar maddelerle alacalı bulacalı olmasının önüne geçilemezse de) çocuk odasında kullanılmaya çok elverişli malzeme olduğu söylenebilir. Bu arada, yukarda sözü edilen sakıncalar göz önüne alınarak, formika masalar

Renkli Kitaplık Modelleri 2016

Kitaplıklar ve raflı düzenler Kitaplık seçimi ilk bakışta kolay gibi görülür, ama çok geçmeden, konuda da Bu sayfalardaki fotoğraflarda yazı masaları ve değişik tür masalar görülmektedir. Aralarında, evde kolayca yapılabilecek ilgi çekici bir masa da vardır: Her şeyi alabilen torba cepli masa. Bu masada,

Ranza Modelleri 2016

Ranza karyolalar Birbirine bağlı olmalarına karşın, çok değişik düzenlerde hazırlanmış ranza ‘ karyolalar vardır. En yalın biçimiyle ranza karyolalar, somyaların yatay olarak üst üste bağlandığı dikme yapılardan oluşur. Dikey dikmeler karyolaların dayanağı ve ayırıcısıdırlar. Üstteki karyolaya küçük kafes biçimindeki dikmelere oturtulmuş bir merdivenle çıkılır.

Çocuk Karyola Modelleri 2016

Biçim ve tip olarak karyolalar çok çeşitlidir; özellikle çocuk odası için bu çeşit yelpazesi çok daha geniştir. Çocuk odasında kullanılacak karyolanın seçiminde ilk ölçüt, karyolanın kapladığı yeri, odanın boyutları ve karyolanın dayanacağı duvarların ölçüleriyle karşılaştırmaktır. Hattâ, ilerde bir sürprizle karşılaşmamak için, karyola duvara enine

Çoçuk odası aksesuarları 2016

Çocuk odasının döşenmesi Çocuk odasının eşyasını tek tek inceleyelim Çocuk odasının döşenmesinde karşılaşılan sorunları, daha önce gözden geçirmiştik. Ama eşyalarla odaya özellik kazandırılması, çözümü güç bir konu olarak hâlâ karşımızda durmaktadır.Bu sorunu çözmek için odanın temel öğesi olan karyoladan başlayarak bütün eşyaları birer birer

Çoçuk oyun odaları 2016

Çocuğun oyun oynayacağı yer Çocuğun her şeyden önce, küçük bir bebekken bile, oyun oynayacak bir yere gereksinimi vardır. Küçük bir oda, günlük yaşamındaki öbür olayları yaşadığı bir bölüm, çocuğun etkinliğini geliştirecek uygun yerler sayılmaz. Bir oyun yeri denince mutlaka gerçek ölçülerde büyük bir oda

Mavi bebek odası modelleri 2016

Değişebilen bir alan Çocuk büyüdükçe odasında değişiklikler yapılmalıdır 13 yaş arasındaki çocuğun gelişmesi çok hızlıdır ve bu gelişmenin niteliği büyük ölçüde, çocuğun odasından edindiği deneyimlerin karmaşıklığına ve zenginliğine bağlıdır. Büyümesinin bu evresinde çocuktaki en çarpıcı değişme, hareketlerinin özerklik kazanmasıdır. Çocuk yürümeye başlar başlamaz, çevre